ISSN 1644-857X

Przegląd Nauk Historycznych

The Review of Historical Sciences

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

KRONIKA NAUKOWA

  • Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Płk Józef Beck (1894–1944) – żołnierz, dyplomata, polityk, Łódź, 9–10 października 2014 r. (Bartosz  Kaczorowski) – 217
  • Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Legiony Polskie w okresie Wielkiej Wojny, Łódź, 22 października 2014 r. (Anna Kowalczyk) – 220
  • Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Stanisław Kościałkowski pamięci przywrócony, Łódź, 14–15 listopada 2014 r. (Marcin Męcina) 225
  • Sprawozdanie ze spotkania z prof. dr hab. Alicją Szymczak, Łódź, 24 listo-pada 2014 r. (Małgorzata Karkocha) 229

Linki