ISSN 1644-857X

Przegląd Nauk Historycznych

The Review of Historical Sciences

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

KRONIKA NAUKOWA

  • O polskich zesłańcach na Syberii w XIX–XX w. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Problemy rosyjsko-polskiej historii i dialog kultur, Szuszenskoje 5–6 września 2013 r. (Albin Głowacki) – 297
  • Historyk i cyberprzestrzeń. Prezentacja opracowania źródłowego Profesora Tadeusza Epszteina pt. Własność ziemska na Ukrainie w 1860 r. w „Statystyce” Andrzeja Grabianki, Warszawa, 20 stycznia 2014 r. (Ewelina Kostrzewska) – 308

Linki