ISSN 1644-857X

Przegląd Nauk Historycznych

The Review of Historical Sciences

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

KRONIKA NAUKOWA

  • Sprawozdanie z sympozjum pt. Mody kulturowe: obżarstwo, smakoszostwo, ascezy jedzeniowe, Łódź, 6 czerwca 2013 r. (Andrzej Kompa) – 305
  • Krzysztof Zanussi doktorem honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego (Małgorzata Dąbrowska) – 309
  • Tekst laudacji wygłoszonej w dniu 3 października 2013 r. z okazji nadania Profesorowi Krzysztofowi Zanussiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego (Małgorzata Dąbrowska) – 311
  • Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Kazimierz Zakrzewski. Historia polityka, Łódź, 15 listopada 2013 r. (Marta Biedrawa-Raczyńska) – 314
  • Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Łódź w drodze do niepodległości, Łódź, 18 października 2013 r. (Anna Kowalczyk) – 318
  • Contents – 327
  • Inhalts – 328
  • Table des matières – 330
  • Содержание – 331

Linki