ISSN 1644-857X

Przegląd Nauk Historycznych

The Review of Historical Sciences

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

KRONIKA NAUKOWA

  • Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Powstanie styczniowe – odniesienia, interpretacje, pamięć, Kraków–Małogoszcz, 21–22 lutego 2013 r. (Ewelina Maria Kostrzewska) – 313
  • Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Miłość sprzedajna. Antropologia miłości, Zachełmie, 21–23 maja 2013 r. (Aleksandra Bartosiewicz, Ewelina Maria Kostrzewska) – 317
  • Contents – 323
  • Inhalts – 324
  • Table des matières – 326
  • Содержание – 327

Linki