ISSN 1644-857X

Przegląd Nauk Historycznych

The Review of Historical Sciences

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

  • Aleksandra Dmowska, Marynarka wojenna Francji w XVII wieku. Colbert i francuskie Dominium Maris, Wydawnictwo Aspra, Warszawa 2011, ss. 266 (Piotr Robak) – 207
  • Małgorzata Karkocha, Obraz Francji w dobie rewolucji na łamach prasy warszawskiej z lat 1789–1794, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, ss. 560 (Andrzej Stroynowski) – 216
  • Jan Piskurewicz, Z ziemi włoskiej do Polski. Artur Wołyński i jego działalność w Italii w drugiej połowie XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2012, ss. 311 (Andrzej M. Brzeziński) – 221

KRONIKA NAUKOWA

  • Sprawozdanie z XII Międzynarodowej Polsko-Rosyjskiej Konferencji Naukowej pt. Europa Środkowo-Wschodnia i Łódź w podręcznikach historii, Łódź, 17–19 września 2012 r. (Dorota Wiśniewska-Jóźwiak, Ewa Wiśniewska-Steciuk) – 229
  • Sprawozdanie z sympozjum Kulinaria a mody kulturowe, Łódź, 26 października 2012 r. (Andrzej Kompa) – 232
  • Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Oskar Halecki i jego obraz Europy. Część trzecia, Łódź, 16–17 listopada 2012 r. (Marta Biedrawa-Raczyńska) – 237
  • Contents

 

Linki