ISSN 1644-857X

Przegląd Nauk Historycznych

The Review of Historical Sciences

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

 • Krystyna Szelągowska, My Norwegowie. Tożsamość narodowa norweskich elit w czasach nowożytnych, Avalon Publishing House, Kraków 2011, ss. 399 (Zbigniew Anusik)  – 171
 • Tadeusz Srogosz, Żołnierz swawolny. Z dziejów obyczajów armii koronnej w XVII wieku, DiG Publishing House, Warszawa 2010, ss. 264 (Andrzej Stroynowski) – 187
 • Gail Kligman, Polityka obłudy. Kontrola rozrodczości w Rumunii pod rządami Ceauşescu, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas Publishing House, Kraków 2010, ss. 428 + tabl. (Arkadiusz Rzepkowski) – 197
 • Patrycja Domejko-Kozera, Polityka zagraniczna Hiszpanii w okresie rządów Felipe Gonzáleza (1982–1996), „Semper” Scientific Publishing House, Warszawa 2011, ss. 311 (Andrzej M. Brzeziński) – 200

KRONIKA NAUKOWA

 • Sprawozdanie ze spotkania z Panią prof. Olgą Goldberg-Mulkiewicz poświęcone pamięci zmarłego w 2011 r. prof. Jakuba Goldberga, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, 29 maja 2012 r. (Małgorzata Karkocha) – 207
 • Odnowienie doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego profesora Jerzego Kmiecińskiego i profesora Stanisława M. Zajączkowskiego (Małgorzata Karkocha) – 209
 • Życiorys naukowy profesora Jerzego Kmiecińskiego (Tadeusz Grabarczyk) – 213
 • Tekst laudacji wygłoszonej w dniu 4 czerwca 2012 r. z okazji odnowienia doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego profesora Jerzego Kmiecińskiego (Tadeusz Grabarczyk) – 215
 • Życiorys naukowy profesora Stanisława M. Zajączkowskiego (Jan Szymczak) – 218
 • Tekst laudacji wygłoszonej w dniu 4 czerwca 2012 r. z okazji odnowienia doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego profesora Stanisława M. Zajączkowskiego (Jan Szymczak) – 225
 • Contents

Linki