ISSN 1644-857X

Przegląd Nauk Historycznych

The Review of Historical Sciences

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

  • Henryk Kocój, Dyplomaci pruscy o powstaniu kościuszkowskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, ss. 708 (Adam Cichosz) – 187
  • Charles King, Widmo wolności. Historia Kaukazu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, ss. 254 (Piotr Chmiel) – 192
  • Michał Andrzejczak, Faszyzm włoski i hitleryzm w publicystyce Romana Dmowskiego w latach 1922–1939, Wydawnictwo „Nortom”, Wrocław 2010, ss. 255 (Karol Dziuda) – 198
  • Regina Renz, Kobieta w społeczeństwie międzywojennej Kielecczyzny. Dom – praca – aktywność społeczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego, Kielce 2008, ss. 216 (Arkadiusz Rzepkowski) – 203
  • Dobrzyckie Studia Ziemiańskie”, red. M. Jaeger, K. Balcer, S. Balcer, A. Filipiak, Wydawnictwo Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy, nr 1, Dobrzyca 2010, ss. 236 (Anna Gawryszczak)  - 207

KRONIKA NAUKOWA

  • Sprawozdanie ze spotkania naukowego pt. Getto łódzkie – Litzmannstadt Getto – wychodzenie z niepamięci, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, 16 marca 2011 r. (Anna Arkuszewska) – 213
  • Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. Sowiecki system obozów i więzień. Forma represji politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w pierwszej połowie XX wieku, Łódź, 3–4 listopada 2011 r. (Jerzy Bednarek, Joanna Karbarz-Wilińska) – 214
  • Sprawozdanie z seminarium naukowego pt. Nowożytna kultura polityczna, Poznań, 19 grudnia 2011 r. (Jarosław Pietrzak) - 221

PRO MEMORIA

  • Profesor Jakub Goldberg (1924–2011) (Zbigniew Anusik) - 227

Linki