ISSN 1644-857X

Przegląd Nauk Historycznych

The Review of Historical Sciences

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

 • Paweł Filipczak, Bunty i niepokoje w miastach wczesnego Bizancjum (IV wiek n.e.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, ss. 234 (Maciej Kokoszko, Mirosław J. Leszka) – 221
 • Jarosław Dudek, Pęknięte zwierciadło. Kryzys i odbudowa wizerunku władcy bizantyńskiego od 1056 do ok. 1095 roku, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009, ss. 354 (Mirosław J. Leszka) – 228
 • Wojna Hitlera czy prywatna wojna brytyjskiego historyka? O drogach i bezdrożach dziejopisarstwa Davida Irvinga [rec.:] David Irving, Wojna Hitlera, Wydawnictwo Prima, Warszawa 2009, ss. 784 (Przemysław Waingertner) – 234
 • Niemcy jako problem międzynarodowy po II wojnie światowej, oprac. zbiorowe pod red. Stanisława Sierpowskiego, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poznań 2010, ss. 305 (Andrzej M. Brzeziński) - 242

KRONIKA NAUKOWA

 • Odnowienie doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego profesora Władysława Zajewskiego i profesora Wojciecha Szczygielskiego (Małgorzata Karkocha) – 253
 • Życiorys naukowy profesora Władysława Zajewskiego (Zbigniew Anusik) – 256
 • Tekst laudacji wygłoszonej w dniu 22 maja 2011 r. z okazji odnowienia doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego profesora Władysława Zajewskiego (Zbigniew Anusik) – 262
 • Wystąpienie profesora Władysława Zajewskiego podczas uroczystości odnowienia doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego – 267
 • Życiorys naukowy profesora Wojciecha Szczygielskiego (Jan Szymczak) -  271
 • Tekst laudacji wygłoszonej w dniu 22 maja 2011 r. z okazji odnowienia doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego profesora Wojciecha Szczygielskiego (Jan Szymczak) – 273
 • Wystąpienie profesora Wojciecha Szczygielskiego podczas uroczystości odnowienia doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego – 277
 • Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Bez taryfy ulgowej. Dorobek naukowy i edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej 2000–2010, Łódź 8–10 grudnia 2010 r. (Andrzej Janicki, Sylwia Wielichowska) – 279
 • Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Bośnia i Hercegowina 15 lat po Dayton – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Łódź, 9–10 grudnia 2010 r. (Wojciech Marciniak) – 281
 • Sprawozdanie z panelu pt. Żołnierze wolności – pamięć przywrócona, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 1 marca 2011 r. (Przemysław Waingertner) - 286

Linki