ISSN 1644-857X

Przegląd Nauk Historycznych

The Review of Historical Sciences

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

 • Benedetto Bravo, Artemidio di Efeso geografo e retore. Per la constituzione e l’interpretazione del testo del Papiro di Artemidoro, “Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik” 2009, Bd. 170, s. 43-63 (Jan Prostko-Prostyński) – 139
 • Amin Benaissa, Sixteen Letters to Agoranomi from Late First Century Oxyrhynchus, “Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik” 2009, Bd. 170, s. 157–185 (Jan Prostko-Prostyński) – 140
 • Gary B. Nash, Graham Russel, Gao Hodges, Przyjaciele wolności. Tadeusz Kościuszko, Thomas Jefferson, Agrippa Hull, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2009, ss. 344 (Piotr Robak) – 142
 • Społeczeństwo i kultura w regionie świętokrzyskim w XIX i XX wieku, pod red. Urszuli Oettinger i Jerzego Szczepańskiego, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2009, ss. 230 (Jarosław Kita) – 150
 • Paweł Grata, Miejsce monopoli skarbowych w reformie stabilizacyjnej Władysława Grabskiego (1923–1925), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, ss. 215 (Małgorzata Łapa) - 156

KRONIKA NAUKOWA

 • Sprawozdanie z konferencji naukowej Oskar Halecki i jego obraz Europy, Łódź 19–20 listopada 2010 r. (Rafał Korczak) – 159
 • Sprawozdanie z konferencji naukowej Rola wspólnot wyznaniowych w rozwoju miasta Łodzi, Łódź 8 grudnia 2010 r. (Małgorzata Łapa) – 164

 

 • Contents – 167
 • Inhalts – 168
 • Tables de matières – 169
 • Содержание - 170

Linki