ISSN 1644-857X

Przegląd Nauk Historycznych

The Review of Historical Sciences

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

  • Mihailo Popović, Zabytki i stan ich zachowania na obszarze historycznej Macedonii – przykład Ochrydy i okolic – 201
  • Ihor Lylo, Zapomniany fakt z historii greckiego rodu Korniaktów ze Lwowa - 211
  • Adrian Uljasz, Wybory brzeskie w Rzeszowie i powiecie rzeszowskim. Odezwa z 1930 r. - 215

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

  • Maciej Kokoszko, O jedzeniu, piciu i kuchni bizantyńskiej – 223
  • Mieczysław Nurek, Gorycz zwycięstwa. Los Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po drugiej wojnie światowej 1945-1949, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, ss. 719 (Andrzej M. Brzeziński) - 246

KRONIKA NAUKOWA

  • Odnowienie doktoratu profesora Jakuba Goldberga (Małgorzata Karkocha) – 255
  • Życiorys naukowy profesora Jakuba Goldberga (Zbigniew Anusik) -  257
  • Laudacja wygłoszona w dniu 24 maja 2010 r. z okazji odnowienia doktoratu profesora Jakuba Goldberga (Zbigniew Anusik) – 261
  • Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej Władza i polityka w czasach nowożytnych, Łódź dnia 15-16 kwietnia 2010 (Małgorzata Karkocha) - 265

Linki