ISSN 1644-857X

Przegląd Nauk Historycznych

The Review of Historical Sciences

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

 • Wasil Gjuzelew, Wpływy bizantyńskie w średniowiecznej kulturze bułgarskiej – 5
 • Zbigniew Anusik, Latyfundia książąt Zbaraskich w XVI i XVII wieku – 17
 • Witold Filipczak, Stronnictwo regalistyczne w województwie kijowskim 1780–1782 – 79
 • Jacek Goclon, Polsko-radziecki traktat pokojowy zawarty w Rydze w 1921 r. (aspekty polityczno-narodowościowe) - 105

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

 • Maciej Kokoszko, Kilka słów o roli rekinów, galeoi (yaleoi), w kuchni greckiej antyku i wczesnego Bizancjum – 129
 • Błażej Cecota, Klątwa na Mahometa i jego opowieści i wszystkich, którzy wierzą w nie! – prześladowania chrześcijan przez Umajjadów w Syrii na podstawie Chronografii Teofanesa Wyznawcy - 143

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

 • Aplcius. A critical edition with an introduction and an English translation of the Latin recipe text Apicius, eds Christopher Grocock and Sally Grainger, Prospect Books, Blackawton, Totnes, Devon 2006, ss. 414 (Maciej Kokoszko, Katarzyna Gibel) – 153
 • Jonathan Shepard, Nespokojni sasedt Balgaro-vizanttjska konfrontacya. Obmen i sażitelstuo pręż srednite vekove, perev. L. Genova, Universitetsko Izdatelstvo „Sv. Kliment Ochrydski”, Sofia 2007, ss. 231 (Mirosław J. Leszka) – 159
 • Henryk Kocój, Plany II rozbioru Polski w polityce Berlina w latach 1791–1792, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, ss. 526 (Katarzyna Bucholc-Srogosz) – 164
 • Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski, Brytyjsko - czechosłowackie stosunki dyplomatyczne (październik 1938 – maj 1945), Wydawnictwo DiG, Warszawa 2008, ss. 651 + 3 nlb. (Andrzej M. Brzeziński) – 173
 • Jan Związek, Rzeczywistość historyczna w kazaniach, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2009, ss. 746 (Andrzej J. Zakrzewski) - 178

PRO MEMORIA

 • Profesor Waldemar Ceran (1936–2009) (Paweł Filipczak) - 181