ISSN 1644-857X

Przegląd Nauk Historycznych

The Review of Historical Sciences

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

 • Wojciech Szczyglelski, Rozważania na temat Sejmu Wielkiego (w 220. rocznicę inauguracji obrad) – 5
 • Zbigniew Anusik, Hans Axel von Fersen i jego misja dyplomatyczna na dworze cesarskim w 1791 roku – 61
 • Andrzej Maciej Brzeziński, Dyplomacja polska wobec Międzynarodowego Instytutu Kinematografii Edukacyjnej Ligi Narodów (1928–1937) - 113

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

 • Adrian Uijasz, Głos antysemity sprzed wieku. Henryk Wiercieński z Lublina – 131
 • Adrian Karolak, Badania ekshumacyjne przeprowadzone w Miednoje latem 1991 roku - 143

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

 • Wolfgang Froese, Historia państw i narodów Morza Bałtyckiego, tłum. Maciej Dorna, Ewa Płomińska-Krawiec, Katarzyna Śliwińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, ss. 324 (Zbigniew Anusik) – 169
 • Jarosław Stolicki, Wobec wolności i króla. Działalność polityczna szlachty ruskiej, ukrainnej i wołyńskiej w latach 1673–1683, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagiellonica”, Kraków 2007, ss. 336 (Witold Filipczak) – 187
 • Arkadiusz Michał Stasiak, Patriotyzm w myśli konfederatów barskich, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2005, ss. 189 (Andrzej Stroynowski) – 200
 • Rafał Kowalczyk, Katastrofa Wielkiej Armii Napoleona w Rosji w 1812 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, ss. 495 (Przemysław Waingertner) – 207
 • Jan Piskurewicz, Między nauką a polityką. Maria Skłodowska-Curie w laboratorium i Lidze Narodów, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, ss. 248 (Andrzej Maciej Brzeziński) – 211
 • Małgorzata Rączkiewicz, Doktryna Trumana (Aspekt grecki), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, ss. 144 (Paweł Chmielewski) - 218

KRONIKA NAUKOWA

 • Spotkanie panelowe pt. Między rozwagą a romantycznością. Kobieta w początkach nowoczesności – rodzina, macierzyństwo, seksualność (Barbara Waingertner) – 231
 • III Kongres Mediewistów Polskich, Łódź, 22–24 września 2008 r. (Anna Kowalska-Pietrzak) - 232

Linki