ISSN 1644-857X

Przegląd Nauk Historycznych

The Review of Historical Sciences

 • Od Redakcji - 5

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

 • Waldemar Ceran, 50 lat bizantynologii w Uniwersytecie Łódzkim – 7
 • Sławomir Bralewski, Euzebiusz z Cezarei wobec aspiracji biskupów Rzymu do prymatu – 47
 • Agata A. Kluczek, Władca świata. (Auto)portret cesarza rzymskiego w II i III wieku – 69
 • Maciej Kokoszko, Delikatesy i medykamenty. Komentarz na temat znaczeń terminu „haime” (¥lmh) w antycznych i bizantyńskich źródłach greckich – 91
 • Mirosław J. Leszka, Leon V i chan Krum w świetle fragmentu Chronografii (AM 6305) Teofanesa Wyznawcy – 109
 • Kirił Marinow, Działania floty cesarzy bizantyńskich oraz okrętów ich sprzymierzeńców w wojnach z Bułgarią (XII–XIV w.) – 119
 • Jan Prostko-Prostyński, Kto sądził kwestora Izokazjosa w Konstantynopolu w 467 roku? – 143
 • Szymon Wierzbiński, Bizantyńskie dary w pochówku łodziowym z Sutton Hoo. Próba interpretacji – 159
 • Teresa Wolińska, Walka Bizancjum i Persji o Lazykę w czasach Justyniana I Wielkiego (527–565) - 173

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

 • Cesarstwo bizantyńskie. Dzieje, religia, kultura. Studia ofiarowane Profesorowi Waldemarowi Ceranowi przez uczniów na 70-lecie Jego urodzin, pod red. P. Krupczyńskiego i M. J. Leszki, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask-Łódź 2006, ss. 223 (Andrzej Hołasek) – 189
 • Sally Grainger, Cooking „Aptcius”. Roman Recipes for Today, Prospect Books, Totnes 2006, ss.128 (Maciej Kokoszko) – 194
 • Rafał Kosiński, ATlOSYHNH KAI ESOYSIA. Konstantynopolitańscy święci mężowie władza w V wieku po Chr., Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk o Kulturze Antycznej, Archiwum Filologiczne LVI, Warszawa 2006, ss. 269 (Małgorzata B. Leszka, Mirosław J. Leszka) – 198
 • Daniel Gazda, Adrianopol 378. Rzeka Frigidus 394, „Historyczne bitwy”, Bellona, Warszawa 2007, ss. 185 (Mirosław J. Leszka) – 202
 • John Haldon, Bizancjum. Zarys dziejów, przekł. Z. Simbierowicz, Warszawa 2006, ss. 229 (Teresa Wolińska) - 207

KRONIKA NAUKOWA

 • VIII Sympozjum Kazimierskie poświęcone kulturze późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa (Kazimierz Dolny, 7–9 czerwiec 2006) (Waldemar Ceran) - 213

Linki