ISSN 1644-857X

Przegląd Nauk Historycznych

The Review of Historical Sciences

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

 • Agata A. Kluczek, Miejsce i rola wyobrażeń krajów oraz ludów wschodnich w propagandzie politycznej cesarzy rzymskich z dynastii Antoninów – świadectwo monet – 5
 • Teresa Wolińska, Armeńscy współpracownicy Justyniana Wielkiego. Część 2. Wielka kariera eunucha Narsesa – 29
 • Wojciech Szczygielski, Wkład Puławian w obrady Sejmu Wielkiego (1788-1792) – 51
 • Robert Skobelski, Wpływ przemian październikowych 1956 roku na stosunki PRL z państwami socjalistycznymi (NRD, Czechosłowacja, Albania, Węgry, Bułgaria, Rumunia) - 75

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

 • Eriks Jekabsons, Poselstwo Łotwy w Polsce we wrześniu 1939 roku - 111

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

 • Marcin Pawlak, Walka o władzę w Rzymie w latach 425-435, Wydawnictwo Naukowe Grado, Toruń 2004, ss. 214 (Mirosław J. Leszka) – 145
 • Jerzy Temes, Sejmik chełmski za Wazów (1587-1668), Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2004, ss. 200 (Witold Filipczak) – 149
 • Ryszard Skowron, Olivares, Wazowie i Bałtyk. Polska w polityce zagranicznej  Hiszpanii w latach 1621-1632, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagiellonica”, Kraków 2002, ss. 322 (Zbigniew Anusik) – 157
 • Grażyna Wrona, Polskie czasopisma naukowe w latach 1918-1939, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005, ss. 407, 3 nlb. (Albin Głowacki) – 174
 • Witold Staniewicz, Deflacja polska w latach 1929-1936, wstęp i oprac. K. Badziak i M. Łapa, Wydawnictwo Ibidem Łódź 2003, ss. 183 (Aleksandra Anusik) – 178
 • Paweł Chmielewski, Dyplomacja sowiecka w Radzie Bezpieczeństwa ONZ wobec zadań utrzymania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego u progu „zimnej wojny”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, t. 1, ss. 250, t. 2, ss. 592 (Andrzej M. Brzeziński) – 183
 • Anne Applebaum, Gułag, Wydawnictwo „Świat Książki”, Warszawa 2005, ss. 624 (Jacek Grabowski) - 188

KRONIKA NAUKOWA

 • Konferencja Wilm Hosenfeid – wspólna pamięć Polaków i Niemców, Łódź 21 I 2005 r. (Sławomir Abramowicz) – 195
 • Sympozjum Rewolucja 1905-1907 w Łodzi. W 100. rocznicę (Jacek Pietrzak) - 201

PRO MEMORIA

 • Profesor Barbara Wachowska (1929-2005) (Maria Nartonowicz-Kot) - 205

Linki