ISSN 1644-857X

Przegląd Nauk Historycznych

The Review of Historical Sciences

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

 • Zbigniew Anusik, Kariery faworytów królewskich a kariery opozycjonistów w dobie panowania Zygmunta III (1587-1632) – 5
 • Dariusz Matelski, Polacy w Niemczech między wojnami (1919-1939) – 63
 • Radosław Bania, Uwarunkowania działalności Anglo-Amerykańskiej Komisji Badawczej (Anglo-American Commission of Inquiry) w 1946 roku – 95
 • Paweł Chmielewski, Sprawa frankistowskiej Hiszpanii w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w 1946 roku - 119

ROZMOWY O HISTORII

 • „Pierwsza rzecz, która pociąga mnie jako historyka, to przekonanie, że nie wie się wszystkiego” – z Profesorem Piotrem S. Wandyczem rozmawiają Sławomir M. Nowinowski i Rafał Stobiecki – 163
 • Piotr S. Wandycz, Historia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej na amerykańskich uniwersytetach - 169

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

 • Barbara Waingertner, Polowania w Polsce Jagiellonów. Z dziejów łowieckiego i dworskiego obyczaju – 177
 • Przemysław Waingertner, Bolszewizm i Związek Sowiecki w świetle opinii Stanisława Cata-Mackiewicza - 185

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

 • Jacek Bonarek, Romąjowie i obcy w Kromce Jana Skylitzesa. Identyfikacja etniczna Bizantynczyków i ich stosunek do obcych w świetle Kroniki Jana Skylitzesa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, ss. 211 (Mirosław J. Leszka) – 195
 • Anna Kowalska-Pietrzak, Prałaci i kanonicy kapituły łęczyckiej do schyłku XV wieku, Łódź 2004, ss. 393 (Zofia Wilk-Woś) – 199
 • Anna Odrzywolska-Kidawa, Biskup Piotr Tomicki (1464-1535). Kariera polityczna i kościelna, Warszawa 2004, ss. 224 (Anna Kowalska-Pietrzak) – 202
 • Raporty roczne Ambasady Brytyjskiej w Warszawie 1945-1970, oprac. M. Nurek, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2003, ss. 489 (Andrzej M. Brzeziński) – 206
 • Dr. Franjo Tudjman – neoprostena pobjeda, red. M. Tudjman, Zagreb 2003, ss. 321 (Anna Wawrzeńczak) - 211

KRONIKA NAUKOWA

 • X Ogólnopolska Konferencja Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych SAP pt. Archiwum jako wizytówka macierzystej instytucji (Poznań, 24-25 czerwca 2004) (Dariusz Klemantowicz) – 217
 • Polacy nad Kanałem La Manche (Marzena Iwańska) – 220
 • VII Sympozjum Kazimierskie poświęcone kulturze późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa (Kazimierz Dolny, 7-9 października 2004) (Waldemar Ceran) – 226
 • „Mała Święta Góra”. Forum naukowe historyków i filologów-slawistów (Ivan Petrov, Małgorzata Skowronek) – 236
 • Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Fenomen Getta Łódzkiego 1940-1944, Łódź, 11-12 października 2004 (Ilona Florczak) – 241
 • Sprawozdanie z sesji naukowej 85-lecie województwa łódzkiego. Przeszłość i teraźniejszość  (Aneta Cilulka) – 247
 • Sprawozdanie z uroczystości Jubileuszu profesor Krystyny Śreniowskiej (Jolanta Kolbuszowska) - 250

PRO MEMORIA

 • Doktor Jerzy Wojciechowski (1947-2004) (Arkadiusz Adamczyk) - 253

Linki