ISSN 1644-857X

Przegląd Nauk Historycznych

The Review of Historical Sciences

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

 • Piotr Robak, William Penn a dylematy małżeństwa kwakrów w Anglii w XVII wieku: wiara, procedury i doświadczenia życiowe – 5
 • Małgorzata Ewa Kowalczyk, Obraz Sycylii i Sycylijczyków w polskim piśmiennictwie geograficznym XVIII wieku – 39
 • Rałał Kowalczyk, Rozwój sieci dróg kołowych w Królestwie Polskim w latach 1815-1918 – 63
 • Adrian Uijasz, Antoni Purtal (1895–1943) (pseudonimy „Szczerba”, „Janek”) – działacz łódzkiej PPS – 87
 • Andrzej M. Brzeziński, Karol Lutostański – prezes Polskiej Komisji Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej (1924–1939) - 107

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

 • Piotr Badyna, Ciało człowieka w polskiej katolickiej myśli parenetycznej pierwszych siedemdziesięciu lat XVIII stulecia – 121
 • Dariusz Tarasiuk, Prasa polska w Mińsku wobec ruchu białoruskiego w latach 1905–1918 - 133

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

 • Zbigniew Anusik, Kilka rys na portrecie sławnego rokoszanina. Rzecz o najnowszej biografii Jerzego Sebastiana Lubomirskiego – 145
 • Marian Chachaj, O staropolskich rydwanach, franciszkańskich „prezydentach” i innych problemach. Na marginesie polskiego przekładu Diariusza prywatnego Bazylego Rudomicza – 192
 • J. H. W. G. Liebeschuetz, The Decline and Fall of the Roman City, Oxford University Press. Oxford 2001, ss. 479 (Paweł Filipczak) – 202
 • Paolo Cesaretti, Teodora, przeł. B. Bielańska, Warszawa 2003, ss. 336 (Teresa Wolińska) – 209
 • Janusz Gołota, Jędrzej Moraczewski (1870–1944). Pierwszy premier II Rzeczypospolitej, Ostrołęka 2002, ss. 501 (Ilona Florczak) – 216
 • Lew Biezymienskij, Gitler i Stalin pieried schwatkoj, Izd. „Wlecze”, Moskwa 2002, ss. 510 (Piotr Marciniak) - 227

Linki