ISSN 1644-857X

Przegląd Nauk Historycznych

The Review of Historical Sciences

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

 • Małgorzata B. Leszka, Między zwolennikami anomeizmu a homejczykami – biskupie peregrynacje Eudoksjusza z Germanikei – 5
 • Jerzy Grobis, Dezyderat czy warunek? Formułowanie teoretycznych podstaw „równowagi sił” czasów nowożytnych – 29
 • Wojciech Szczygielski, Krytyka parlamentarna Rady Nieustającej w początkach obrad Sejmu Wielkiego a problem konstytucyjnej reformy władz wykonawczych państwa – 67
 • Zbigniew Anusik, Kongres zbrojny u granic Francji. Niespełniona nadzieja kontrrewolucji spod znaku Tuileriów w latach 1791–1792 – 111
 • Radosław Żurawski vel Grajewski, Kaukaz w „dyplomacji” księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w okresie kryzysu wschodniego (1832–1840) – 181
 • Witold Jarno, Oddziały zapasowe na obszarze Okręgu Generalnego Kielce w latach 1919–1921 - 199

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

 • Zbigniew Anusik, Latyfundia panów na Tęczynie. Kilka refleksji w związku z książką Janusza Kurtyki – 217
 • Judith Herrin, Women in Purple. Rulers of Medieval Byzantium, Phoenix Press, London 2002, ss. 304 (Mirosław J. Leszka) – 256
 • Władysław Zajewski, Powstanie listopadowe 1830–1831. Polityka – Wojna – Dyplomacja, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002, ss. 333 (Tomasz Chinciński) – 260
 • Ryszard Żelichowski, Lindleyowie. Dzieje inżynierskiego rodu, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2003, ss. 811 (Stefan Pytlas) – 265
 • Katarzyna Jedynakiewicz, Intelektualista a polityka. Działalność emigracyjna Klausa Manna (1933–1949), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, ss. 264 (Andrzej M. Brzeziński) – 269
 • Katyń. Mart 1940 g. – sientiabr’ 2000 g. Rasstriel. Sud’by żywych. Echo Katyni. Dokumienty, Wydawnictwo „Wies’ Mir”, Moskwa 2001, ss. 687 (Albin Głowacki) - 273

KRONIKA NAUKOWA

 • Konferencja naukowa dla uczczenia 60. rocznicy utworzenia Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku i 80. rocznicy powołania Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie (Dariusz Rogut) – 267
 • Spotkanie poświęcone pamięci generała Emila Fieldorfa „Nila” (Przemysław Waingertner) – 283
 • Sprawozdanie z sesji naukowej Działalność Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi 1946–1955  (Joanna Żelazko) - 284

PRO MEMORIA

 • Profesor Helena Brodowska-Kubicz (1914–2003) (Maria Kostrzewska) – 287
 • Profesor Józef Śmiałowski (1926–2003) (Krzysztof Woźniak) - 292

Linki