ISSN 1644-857X

Przegląd Nauk Historycznych

The Review of Historical Sciences

 • Od Redakcji - 5

ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY

 • Sławomir Bralewski, Uwagi na temat antyheretyckiego ustawodawstwa cesarza Konstantyna Wielkiego – 7
 • Mirosław J. Leszka, Konstantyna, żona cesarza Maurycjusza – 21
 • Wojciech Szczygielski, Sejm nieustający. Batalia parlamentarna o jego urzeczywistnienie i rola w życiu politycznym Rzeczypospolitej u schyłku XVIII wieku – 33
 • Wojciech Materski, Miejsce II Rzeczypospolitej w sowieckiej polityce zagranicznej (1918-1939) – 71
 • Paweł Chmielewski, Geneza tzw. sprawy irańskiej w Radzie Bezpieczeństwa ONZ – 87
 • Krzysztof Lesiakowski, Powstanie Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” w 1948 r. Z polityki stalinowskiej wobec młodzieży polskiej - 123

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

 • Sławomir M. Nowinowski, Sprawozdanie ppłk. dypl. Bronisława Noela – ostatniego attaché wojskowego II Rzeczypospolitej w Pradze - 145

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

 • Zbigniew Anusik, Senatorowie i dygnitarze koronni w latach 1587-1648. Kilka uwag na marginesie książki Krzysztofa Chłapowskiego – 163
 • Sławomir Bralewski, Duchowni na bizantyńskim dworze – 188
 • Agata Aleksandra Kluczek, Polityka dynastyczna w Cesarstwie Rzymskim w latach 235-284, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1899, Katowice 2000, ss. 169 (Mirosław J. Leszka) – 192
 • Andrzej Chwalba, Historia Polski 1795-1918, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000, ss. 671 (Wiesław Puś) – 196
 • Andrzej Jaszczuk, Liberalizm contra nacjonalizm. Problem europejski przełomu wieków. Instytut Liberalno-Konserwatywny, Lublin 1999, ss. 281 (Marzena Iwańska) – 200
 • Jan Jacek Bruski, Petlurowcy. Centrum. Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie (1919-1924), Wydawnictwo ARCANA, Kraków 2000, ss. 600 (Przemysław Waingertner) – 207
 • Jan Kuklik, Londýnský exil a obnova československého státu 1938-1945. Právni a politické aspekty obnovy Československa z hiediska prozatimniho státniho zřizeni ČSR v emigraci, Praha 1998, ss. 175 (Radosław Żurawski vel Grajewski) - 212

KRONIKA NAUKOWA

 • Pierwszy odnowiony doktorat (Albin Głowacki) – 217
 • Sprawozdanie z VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Europa w XX wieku. Główne kierunki rozwoju (ekologia, gospodarka, kultura, polityka), Łódź, październik 2000 r. (Beata Szubtarska) – 219
 • Sprawozdanie z sesji naukowej Polska a Syberia. Spotkanie dwóch światów (Lilianna Świątek) - 224

PRO MEMORIA

 • Profesor Zofia Libiszowska (1918-2000) (Zbigniew Anusik) – 231
 • Andrzeja Feliksa Grabskiego droga do historii historiografii (Rafał Stobiecki) - 235

Linki