„Przegląd Nauk Historycznych” jest półrocznikiem wydawanym przez Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Czasopismo zostało założone w 2002 r. z inicjatywy grupy pracowników Instytutu Historii UŁ przez Albina Głowackiego i Zbigniewa Anusika. Publikuje artykuły, wydawnictwa źródłowe, recenzje, polemiki i inne formy wypowiedzi o charakterze naukowym dotyczące historii powszechnej i dziejów Polski od starożytności do czasów współczesnych. Redaktorem czasopisma jest Zbigniew Anusik.

„Przegląd Nauk Historycznych” znajduje się na liście czasopism punktowanych MEiN (grudzień 2021: 70 pkt).

Jest indeksowany w następujących bazach referencyjnych:

ARIANTA

Bibliographic Database of Polish Academic Journals form Humanities and Humanistic Social Studies (BazHum)

Biblioteka Nauki

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

EBSCO Information Services (EBSCO)

ERIH Plus

Index Copernicus Master List

Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)

JournalTOCs

Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (NSD)

PBN – Polska Bibliografia Naukowa

SCOPUS

Sherpa Romeo

Slavic Humanities Index