„Przegląd Nauk Historycznych” jest półrocznikiem wydawanym przez Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Czasopismo zostało założone w 2002 r. z inicjatywy grupy pracowników Instytutu Historii UŁ przez Albina Głowackiego i Zbigniewa Anusika. Publikuje artykuły, wydawnictwa źródłowe, recenzje, polemiki i inne formy wypowiedzi o charakterze naukowym dotyczące historii powszechnej i dziejów Polski od starożytności do czasów współczesnych. Redaktorem czasopisma jest Zbigniew Anusik.

„Przegląd Nauk Historycznych” znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (20 punktów).

Jest indeksowany w następujących bazach referencyjnych:

ARIANTA

Bibliographic Database of Polish Academic Journals form Humanities and Humanistic Social Studies (BazHum)

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ERIH Plus

Index Copernicus Master List

PBN – Polska Bibliografia Naukowa

SCOPUS

Slavic Humanities Index