A

ANUSIK Zbigniew (Łódź)

Prof. dr hab., profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Historii Nowożytnej w Instytucie Historii UŁ, zbigniew.anusik@uni.lodz.pl

ARKUSZEWSKA Anna (Łódź)

Magister, kustosz, kierownik Biblioteki Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, a.arkuszewska@wp.pl

ASCHERSON Neal (Londyn)

MA, Honorary Visiting Professor in the Institute of Archeology, University College London (Wielka Brytania), nealascherson@hotmail.com

B

BALARD Michel (Paryż)

Prof. dr hab., emerytowany profesor Uniwersytetu Paris-I Sorbonne (Francja), balard@univ-paris.fr

BARBER Malcolm (Reading)

Profesor historii średniowiecznej w Univeristy od Reading (Wielka Brytania), m.c.barber@reading.ac.uk

BARTOSIEWICZ Aleksandra (Łódź)

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Badań Operacyjnych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, aleksandra.bartosiewicz@uni.lodz.pl

BARTOSZEWSKI Władysław (1922–2015)

BEDNAREK Jerzy (Łódź)

Doktor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, jerzy.bednarek@ipn.gov.pl

BIEDRAWA-RACZYŃSKA Marta (Łódź)

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka Studium Doktoranckiego Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego, martabiedrawa@interia.pl

BORSZYŃSKA Sylwana (Łódź)

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka Studium Doktoranckiego Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego, sylwana3@interia.pl

BRALEWSKI Sławomir (Łódź)

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Bizancjum w Instytucie Historii UŁ, slawomir.bralewski@gmail.com

BRZEZIŃSKI Andrzej Maciej (Łódź)

Prof. dr hab., profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Historii Powszechnej Najnowszej w Instytucie Historii UŁ, ambrzezin@uni.lodz.pl

BRZOZOWSKA Zofia (Łódź)

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katerze Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, caryca_zofia@wp.pl

BUCHOLC-SROGOSZ Katarzyna (Częstochowa)

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Historii Nowożytnej w Instytucie Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, k.bucholc-srogosz@ajd.czest.pl

BULAS Ryszarda Maria (Lublin)

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej w Instytucie Historii Sztuki KUL, Ryszarda_las@interia.pl

C

CECOTA Błażej (Łódź)

Doktor nauk humanistycznych, absolwent Studium Doktoranckiego Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego, blazejcecota@wp.pl

CHINCIŃSKI Tomasz (Gdańsk)

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, profesor nadzwyczajny w Katedrze Marynistyki na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW, t.chincinski@muzeum1939.pl

CHMIEL Piotr (Warszawa)

Magister, doktorant w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, piotr.chmiel.1@gmail.com

CHMIELEWSKI Paweł (1946–2013)

CICHOSZ Adam (Katowice)

Doktor nauk o kulturze fizycznej, adiunkt w Zakładzie Metod Matematycznych w Zarządzaniu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, a.cichosz@awf.katowice.pl

CUDNY WALDEMAR (Łódź)

Doktor nauk geograficznych, adiunkt w Instytucie Turystyki i Rozwoju Gospodarczego Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, algernon1@op.pl

CZERCZOWYCZ Iwanna (Lwów)

Młodszy współpracownik naukowy, pracownik Instytutu Ukrainoznawstwa im. Iwana Krypiakewycza Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie (Ukraina),

D

DĄBROWSKA Małgorzata (Łódź)

Prof. dr hab., profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, profesor w Katedrze Historii Średniowiecznej w Instytucie Historii UŁ, dabrow@uni.lodz.pl

DŹWIGAŁA Bartłomiej (Warszawa)

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Historii Wojskowości na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, b.dzwigala@uksw.edu.pl

DYBAŁA Jolanta (Piotrków Trybunalski)

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka Studium Doktoranckiego Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego,

DZIUDA Karol (Łódź)

Magister, doktorant w Katedrze Historii Polski Najnowszej w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, karoldziuda@gmail.com

E

ELBANOWSKI Adam (Warszawa)

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca współpracujący z Instytutem Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej UW, adam_elbanowski@op.pl

F

FILIPCZAK Paweł (Łódź)

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Historii Bizancjum w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, pawelfilipczak@uni.lodz.pl

FILIPCZAK Witold (Łódź)

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Nowożytnej w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, dwf@widzew.net

FLORCZAK Ilona (Łódź)

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, ilona_florczak@wp.pl

FORNARO Pasquale (Messina)

Profesor w Katedrze Starożytnej i Nowoczesnej Cywilizacji Uniwersytetu w Mesynie (Włochy), pasquale.fornaro@unime.it

G

GAŁUSZKA Justyna (Kraków)

Magister, doktorantka w Zakładzie Historii Polski Nowożytnej w Instytucie Historii UJ, justynagaluszka92@gmail.com

GAWRYSZCZAK Anna (Łódź)

Magister, doktorantka w Katedrze Historii Polski XIX wieku w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, gawryszczak@o2.pl

GEORGIEWA Tina (Sofia)

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Nowożytnej i Współczesnej Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klemensa Ochrydzkiego (Bułgaria),

GIBEL (BUSZEWSKA) Katarzyna (Łódź)

Magister, doktorantka w Katedrze Historii Bizancjum w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, kasiagibel@gmail.com

GJUZELEW Wasyl (Sofia)

Prof. dr hab., członek rzeczywisty Bułgarskiej Akademii Nauk (Sofia), emerytowany profesor Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klemensa Ochrydzkiego (Bułgaria), byzassociation.bg@gmail.com

GŁOWACKI Albin (Łódź)

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Polski i świata po 1945 roku w Instytucie Historii UŁ, glowal@uni.lodz.pl

GOCLON Jacek (Wrocław)

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Resocjalizacji w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, jacekgoclon@wp.pl

GRABARCZYK Tadeusz (Łódź)

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prahistorii w Instytucie Archeologii UŁ, tgrabar@wp.pl

GREEN Michaël (Kopenhaga)

Doktor, Danish National Research Foundation Centre for Privacy Studies, University of Kopenhagen, mgr@teol.ku.dk

J

JAGUSIAK Krzysztof (Łódź)

Doktor nauk humanistycznych, absolwent Studium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego, jagusiak@biol.uni.lodz.pl

JACOBY David (Jerozolima)

Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie (baza danych zamknięta) (Izrael)

JANAKOWSKI Marcin (Lublin)

Magister, doktorant w Zakładzie Historii XVI–XVIII wieku w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, marcin.janakowski@wp.pl

JANICKI Andrzej (Łódź)

Magister, doktorant w Katedrze Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, janicki@widzew.net

JARNO Witold (Łódź)

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Polski i świata po 1945 roku UŁ, wjarnolodz@op.pl

JEDLIŃSKA Eleonora (Łódź)

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Sztuki UŁ, eleonoraj@poczta.onet.pl

JEDYNAKIEWICZ-MRÓZ Katarzyna (Łódź)

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Powszechnej Najnowszej w Instytucie Historii UŁ, jedmroz@uni.lodz.pl

JEFFREYS Elisabeth (Oxford)

University of Oxford (Wielka Brytania)

JEZIORNY Dariusz (Łódź)

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Powszechnej Najnowszej Instytutu Historii UŁ, dariuszjeziorny@uni.lodz.pl

JURGAITIS Robertas (Wilno)

Doktor w Katedrze Historii Litwy Wydziału Humanistycznego Litewskiego Uniwersytetu Pedagogicznego (Litwa), robertas.jurgaitis@leu.lt

K

KACZOROWSKI Bartosz (Łódź)

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Historii Powszechnej Najnowszej w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, bartoszkaczorowski@wp.pl

KAŁUŻNY Jędrzej Tomasz (Łódź)

Magister, słuchacz Studium Doktoranckiego Nauk Humanistycznych UŁ, jedrzej.kaluzny@interia.pl

KARBARZ-WILIŃSKA Joanna (Gdańsk)

Magister, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, joanna.karbarz-wilinska@ipn.gov.pl

KARKOCHA Małgorzata (Łódź)

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Historii Nowożytnej w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, mkhistorica@gmail.com

KAROLAK Adrian (Łódź)

Doktor nauk humanistycznych, absolwent Studium Doktoranckiego Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego, adriankarolak@onet.eu

KASZUBA Elżbieta (Wrocław)

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Historii Kultury Materialnej w Instytucie Historycznym UWr., ekaszuba@uni.wroc.pl

KITA Jarosław (Łódź)

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Historii Polski XIX wieku w Instytucie Historii UŁ, jaroslawkita@poczta.onet.pl

KOBIERECKI Michał (Piotrków Trybunalski)

Doktor nauk humanistycznych, były pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, do 2014 r. adiunkt w Katedrze Historii Nowożytnej w Instytucie Historii UŁ, m.kobierecki@vp.pl

KOKOSZKO Maciej (Łódź)

Prof. dr hab., profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Historii Bizancjum w Instytucie Historii UŁ, mkokoszko@komandor.pl

KOMPA Andrzej (Łódź)

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Historii Bizancjum w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, andrzejkompa@uni.lodz.pl

KORCZAK Rafał (Łódź)

Doktor nauk humanistycznych, były pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, do 2013 r. adiunkt w Katedrze Historii Średniowiecznej w Instytucie Historii UŁ, rafalkorczak@onet.poczta.pl

KOSTRZEWSKA Ewelina (Łódź)

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Historii Polski XIX wieku w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, ewekostrzewska@o2.pl

KOWALCZYK Anna (Łódź)

Magister, doktorant w Katedrze Historii Nowożytnej w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, AnnaKowalczyk_88@wp.pl

KOWALSKA Zuzanna (Katowice)

Magister, doktorantka w Zakładzie Historii Nowożytnej XVI-XVIII w. w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kowalska.zuzanna@interia.pl

KOWALSKA-PIETRZAK Anna (Łódź)

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Historii Średniowiecznej w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, aniakp@interia.pl

KOZŁOWSKA Aleksandra Anna (Łódź)

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka Studium Doktoranckiego Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego, raffle77@gmail.com

KRUPA Jacek (Kraków)

Doktor nauk humanistycznych, były pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, do 2013 r. adiunkt w Katedrze Judaistyki UJ,

KUBIAK Ewa (Łódź)

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, lalibela@tlen.pl

KURAS Katarzyna (Kraków)

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Historii Powszechnej Nowożytnej w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, katarzyna.kuras@uj.edu.pl

L

LESIAKOWSKI Krzysztof (Łódź)

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Polski i świata po 1945 roku w Instytucie Historii UŁ, krzysztof.lesiakowski@net-partner.pl

LESZKA Mirosław J. (Łódź)

Prof. dr hab., profesor zwyczajny w Katedrze Historii Bizancjum w Instytucie Historii UŁ, mirleszka@poczta.onet.pl

LYLO Ihor (Lwów)

Kandydat nauk historycznych, doktor w Katedrze Historii Średniowiecza i Bizantynistyki na Wydziale Historycznym Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki (Ukraina), lylolv@yahoo.com

Ł

ŁAPA Małgorzata (Łódź)

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Historii Polski Najnowszej w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, mlapa@poczta.onet.pl

M

MACRIDES Ruth (Birmingham)

Ph. D., Reader in Byzantine Studies, Centre for Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies, University of Birmingham (Wielka Brytania), r.j.macrides@bham.ac.uk

MAŃKOWSKI Maciej Tadeusz (Łódź)

Magister, słuchacz Studium Doktoranckiego Nauk Humanistycznych UŁ, aucklandrts@gmail.com

MARCINIAK Wojciech (Łódź)

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Historii Polski i świata po 1945 roku w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, w.marciniak@uni.lodz.pl

MARINOW Kirił (Łódź)

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Historii Bizancjum w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, cyrillus.m@wp.pl

MATLĘGIEWICZ Tomasz (Kraków)

Magister, doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, tomasz.matlegiewicz@uj.edu.pl

MĘCINA Marcin (Łódź)

Magister, doktorant w Katedrze Historii Średniowiecznej w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, marcin.mecina@gmail.com

MILEWSKI Ireneusz (Gdańsk)

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Historii Starożytnej Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego, sekih@ug.edu.pl

MILIK Katarzyna (Częstochowa)

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Metodologii Historii i Historiografii w Instytucie Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, k.milik@ajd.czest.pl

MUCHA Krzysztof W. (Łódź)

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt i kierownik Pracowni Dydaktyki i Technologii Informacyjnej w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, krzysztof.mucha@op.pl

N

NASTROŻNY Paweł (Gdańsk)

Magister, doktorant Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, pawel.nastrozny@gmail.com

NIKOLAYENKO Olga (Charków)

Kandydat nauk historycznych, pracownik (doktorant) Katedry Historii Ukrainy Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Karazina (Ukraina)

NIKOLOVA Svetlina (Sofia)

Prof. dr hab., emerytowana profesor Bułgarskiej Akademii Nauk, emerytowana kierownik Centrum Badań Cyrylo-Metodejskich Bułgarskiej Akademii Nauk (Bułgaria), svetlina.nikolova@gmail.com

NOWIŃSKI Franciszek (Gdańsk)

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Historii Polski i Powszechnej XIX wieku w Instytucie Historii UG, fnowinski@wp.pl

O

ORIGONE Sandra (Genua)

Doktor, profesor historii Bizancjum na Wydziale Starożytności, Filozofii, Historii (Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia) Uniwersytetu w Genui, sandra.origone@lettere.unige.it

ORZEŁEK Ariel (Lublin)

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Historii Najnowszej w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ariel.k.orzelek@gmail.com

P

PAWŁOWSKA Aneta (Łódź)

Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Sztuki UŁ, aneta.pawlowska@uni.lodz.pl

PIETRZAK Jacek (Łódź)

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Polski Najnowszej w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, jacekpiet@interia.pl

PIETRZAK Jarosław (Poznań)

Doktor nauk humanistycznych, absolwent Studium Doktoranckiego Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego, jaroslaw.pietrzak777@gmail.com

PŁÓCIENNICZAK Dominika (Kalisz)

Magister, członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, dominika.plocienniczak@gmail.com

POGOŃSKA-POL Magdalena (Łódź)

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Historii Polski i Świata po 1945 r. Instytutu Historii UŁ, mpogon@op.plmpogonskapol@uni.lodz.pl

POPOVIĆ Mihajlo (Wiedeń)

Doktor, pracownik Austriackiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Wiedeńskiego (Austria),

PROSTKO-PROSTYŃSKI Jan (Poznań)

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii UAM, jprostynski@hotmail.com

PRZENIOSŁO Małgorzata (Kielce)

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierownik Zakładu Podstaw Dydaktyki w Instytucie Edukacji Szkolnej UJK, malgorzata.przenioslo@ujk.edu.pl

PUŚ Wiesław (Łódź)

Prof. dr hab., profesor zwyczajny w Katedrze Historii Polski XIX wieku w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, sekretariatih@uni.lodz.pl

PYLYPOVYCH Taras (Równe)

Magister, nauczyciel historii, doktorant na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Rówieńskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego (Ukraina), ur5kdx@mail.ru

R

REICHERT Rafał

Doktor nauk humanistycznych, historyk, amerykanista i archeolog morski, rafreich@yahoo.com

ROBAK Piotr (Łódź)

Doktor nauk humanistycznych, starszy wykładowca w Katedrze Historii Nowożytnej w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, his.pow.now@wp.pl

ROMAŃSKI Mirosław (Rzeszów)

Doktor nauk humanistycznych, wykładowca w Zakładzie Nauk Humanistycznych na Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej, mirmur2@o2.pl

ROUBA Rafał (Łódź)

Doktor nauk geograficznych, adiunkt w Instytucie Turystyki i Rozwoju Gospodarczego Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, rafraf_pl@yahoo.com

RUBINKOWSKA-ANIOŁ Hanna (Warszawa)

Doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Języków i Kultury Afryki na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, hrubinkowska@yahoo.com

RZEPKOWSKI Arkadiusz (Łódź)

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, a.rzepkowski@poczta.fm

RZEŹNICKA Zofia (Łódź)

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Centrum Badań nad historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej (Ceraneum), zosia_pwp.historyk@wp.pl

S

SIERBA Michał (Łódź)

Magister, doktorant w Katedrze Historii Nowożytnej w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, michal_sierba@wp.pl

SKOWRONEK Małgorzata (Łódź)

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Łódzkiego, malgorzata.skowronek@uni.lodz.pl

SKRZYŃSKI Tomasz (Nowy Sącz)

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, skrzynskiT@interia.pl

SOŁGA Przemysław (Kraków)

Magister, doktorant Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, przemyslaw.solga@gmail.com

SOKYRSKA Władylena W. (Humań)

Profesor w Katedrze Historii Powszechnej i Metodyki Nauczania Wydziału Historycznego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny (Ukraina), vlada.sokirskaya@ukr.net

SROGOSZ Tadeusz (Częstochowa)

Prof. dr hab., profesor zwyczajny Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, kierownik Zakładu Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytutu Historii, tadeusz.srogosz@ajd.czest.pl

SROKA Stanisław A. (Kraków)

Prof. dr hab., pracownik Zakładu Historii Polskiej Średniowiecznej w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, stanislaw.sroka@uj.edu.pl

STROYNOWSKI Andrzej (Częstochowa)

Prof. dr hab., profesor zwyczajny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, kierownik Zakładu Historii Nowożytnej w Instytucie Historii AJD, andrzej.stroynowski@gmail.com

SZCZESIO Sławomir Lucjan (Łódź)

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Historii Polski i Świata po 1945 r. Instytutu Historii UŁ, slawomir.szczesio@uni.lodz.pl

SZCZYGIELSKI Wojciech (Łódź)

Prof. dr hab., emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, były kierownik Katedry Historii Polski XVI-XVIII wieku w Instytucie Historii UŁ, wojciechszczygielski@gmail.com

SZCZYPKA Andrzej (Zawiercie)

Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel historii, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Szczypka21@wp.pl

SZEWYRIN Wiktor (Moscow)

Rosyjska Akademia Nauk w Moskwie, Instytut Naukowej Informacji Nauk Społecznych (Rosja)

SZKUTNIK Piotr (Łódź)

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, pszkutnik@poczta.onet.pl

SZYMCZAK Jan (Łódź)

Prof. dr hab., profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Historii Średniowiecznej w Instytucie Historii UŁ, jkszym@interia.pl

T

TAFIŁOWSKI Piotr (Warszawa)

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, pracownik w Katedrze Informatologii na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, p.tafilowski@gmail.com

U

ULJASZ Adrian (Rzeszów)

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, adrianuljasz5@wp.pl

W

WAINGERTNER Barbara (Łódź)

Magister, nauczycielka historii, absolwentka studiów historycznych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego,

WAINGERTNER Przemysław (Łódź)

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Historii Polskiej Najnowszej w Instytucie Historii UŁ, wajn@op.pl

WIELICHOWSKA Sylwia (Łódź)

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka Studium Doktoranckiego Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego, sylwia_wie@o2.pl

WIEWIOROWSKI Jacek (Poznań)

Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wiew@amu.edu.pl

WIŚNIEWSKA-JÓŹWIAK Dorota (Łódź)

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Państwa i Prawa Polskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, dwisniewska@wpia.uni.lodz.pl

WIŚNIEWSKA-STECIUK Ewa (Łódź)

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Filologii Angielskiej w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, ewawisniewska@autograf.pl

WIŚNIEWSKI Edward (1953–2017)

Z

ZAJEWSKI Władysław (Gdańsk)

Prof. dr hab., emerytowany profesor zwyczajny Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, filzt@mlyniec.gda.pl

ZAKRZEWSKI Andrzej Jan (Częstochowa)

Prof. dr hab., emerytowany profesor zwyczajny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, azak12@wp.pl

Ż

ŻURAWSKI VEL. GRAJEWSKI Radosław (Łódź)

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Historii Powszechnej Najnowszej w Instytucie Historii UŁ, rpzg@poczta.onet.pl

*Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.