Redakcja:

Zbigniew Anusik (redaktor naczelny)

Dariusz Jeziorny (zastępca redaktora naczelnego)

Małgorzata Karkocha (sekretarz)

Rada Programowa:

Neal Ascherson (Londyn)

Michel Balard (Paryż)

Richard Butterwick-Pawlikowski (Warszawa/Londyn)

Frédéric Dessberg (Paryż)

Pasquale Fornaro (Messyna)

Mario Gallina (Turyn)

Albin Głowacki (Łódź)

Geoffrey Greatrex (Ottawa)

Michael Grünbart (Münster)

Fiona Haarer (Londyn)

Siergiej Iwanow (Moskwa)

José Antonio Montero Jiménez (Madryt)

Xavier Moreno Julià (Tarragona)

Robertas Jurgaitis (Wilno)

Siergiej Pawłowicz Karpow (Moskwa)

Jan Kęsik (Wrocław)

Ewald Kislinger (Wiedeń)

Johannes Koder (Wiedeń)

Maciej Kokoszko (Łódź)

Elisabeth Malamut (Marsylia)

Wiesław Puś (Łódź)

Władylena W. Sokyrska (Humań)

Recenzenci:

Piotr Biliński (Kraków)

Richard Butterwick-Pawlikowski (Warszawa/Londyn)

Wiesław Caban (Kielce)

Marian Chachaj (Lublin)

Waldemar Deluga (Warszawa/Ostrawa)

Marian Drozdowski (Słupsk)

Sylwester Fertacz (Katowice)

Mario Gallina (Turyn)

Kazimierz Ilski (Poznań)

Piotr Kochanek (Lublin)

Krzysztof Kania (Toruń)

Jacek Legieć (Kielce)

Ewa Letkiewicz (Lublin)

Robert Litwiński (Lublin)

Halina Łach (Olsztyn)

Wiesław Bolesław Łach (Olsztyn)

Mariusz Markiewicz (Kraków)

Robert Majzner (Częstochowa)

Ireneusz Milewski (Gdańsk)

José Antonio Montero Jiménez (Madryt)

Ludwik Mroczka (Kraków)

Dariusz Nawrot (Katowice)

Rienata Walerjewna Opłakanskaia (Nowosybirsk)

Bożena Płonka-Syroka (Wrocław)

Jan Prostko-Prostyński (Poznań)

Marek Przeniosło (Kielce)

Dariusz Radziwiłłowicz (Olsztyn)

Bogdan Rok (Wrocław)

Dariusz Rolnik (Katowice)

Aleksandra Skrzypietz (Katowice)

Władylena W. Sokyrska (Humań)

Tadeusz Srogosz (Częstochowa)

Stanisław W. Sroka (Kraków)

Andrzej Stroynowski (Częstochowa)

Jan Szymczak (Łódź)

Norbert Widok (Opole)

Władysław Zajewski (Gdańsk)

Procedura recenzyjna:

Każdy tekst kwalifikuje do druku zespół redakcyjny we współpracy z członkami Rady Programowej i po zasięgnięciu opinii co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

Autor (autorzy) publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blinde review proces).

Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Formularz recenzji dostępny tutaj.

Zbiorcza lista recenzentów jest publikowana raz w roku w ostatnim numerze Czasopisma.