Redakcja:

Zbigniew Anusik (redaktor naczelny)

Dariusz Jeziorny (zastępca redaktora naczelnego)

Małgorzata Karkocha (sekretarz)

Rada Programowa:

Neal Ascherson (University College w Londynie, Wielka Brytania)

Michel Balard (Uniwersytet Paryski 1 Panthéon-Sorbonne, Francja)

Richard Butterwick-Pawlikowski (University College w Londynie, Wielka Brytania)

Małgorzata Dąbrowska (Uniwersytet Łódzki, Polska)

Frédéric Dessberg (Uniwersytet Paryski 1 Panthéon-Sorbonne, Francja)

Pasquale Fornaro (Uniwersytet w Messynie, Włochy)

Mario Gallina (Akademia Nauk w Turynie, Włochy)

Albin Głowacki (Uniwersytet Łódzki, Polska)

Geoffrey Greatrex (Uniwersytet w Ottawie, Kanada)

Michael Grünbart (Uniwersytet w Münster, Niemcy)

Fiona Haarer (King’s College w Londynie, Wielka Brytania)

Siergiej Arkadjewicz Iwanow (Wyższa Szkoła Ekonomii w Moskwie, Rosja)

José Antonio Montero Jiménez (Uniwersytet Complutense w Madrycie, Hiszpania)

Xavier Moreno Julià (Uniwersytet Rovira i Virgili w Tarragonie, Hiszpania)

Robertas Jurgaitis (Litewski Uniwersytet Nauk Edukacyjnych w Wilnie, Litwa)

Siergiej Pawłowicz Karpow (Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M.W. Łomonosowa, Rosja)

Jan Kęsik (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Ewald Kislinger (Uniwersytet Wiedeński, Austria)

Johannes Koder (Uniwersytet Wiedeński, Austria)

Maciej Kokoszko (Uniwersytet Łódzki, Polska)

Elisabeth Malamut (Uniwersytet Aix-Marseille w Marsylii, Francja)

Wiesław Puś (Uniwersytet Łódzki, Polska)

Władylena W. Sokyrska (Sumski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Antona Makarenki, Ukraina)

Recenzenci:

Piotr Biliński (Kraków)

Richard Butterwick-Pawlikowski (Warszawa/Londyn)

Wiesław Caban (Kielce)

Marian Chachaj (Lublin)

Waldemar Deluga (Warszawa/Ostrawa)

Marian Drozdowski (Słupsk)

Sylwester Fertacz (Katowice)

Mario Gallina (Turyn)

Kazimierz Ilski (Poznań)

Piotr Kochanek (Lublin)

Krzysztof Kania (Toruń)

Jacek Legieć (Kielce)

Ewa Letkiewicz (Lublin)

Robert Litwiński (Lublin)

Halina Łach (Olsztyn)

Wiesław Bolesław Łach (Olsztyn)

Mariusz Markiewicz (Kraków)

Robert Majzner (Częstochowa)

Ireneusz Milewski (Gdańsk)

José Antonio Montero Jiménez (Madryt)

Ludwik Mroczka (Kraków)

Dariusz Nawrot (Katowice)

Rienata Walerjewna Opłakanskaia (Nowosybirsk)

Bożena Płonka-Syroka (Wrocław)

Jan Prostko-Prostyński (Poznań)

Marek Przeniosło (Kielce)

Dariusz Radziwiłłowicz (Olsztyn)

Bogdan Rok (Wrocław)

Dariusz Rolnik (Katowice)

Aleksandra Skrzypietz (Katowice)

Władylena W. Sokyrska (Humań)

Tadeusz Srogosz (Częstochowa)

Stanisław W. Sroka (Kraków)

Andrzej Stroynowski (Częstochowa)

Jan Szymczak (Łódź)

Norbert Widok (Opole)

Władysław Zajewski (Gdańsk)

Wykaz recenzentów za rok 2020

Procedura recenzyjna:

Każdy tekst kwalifikuje do druku zespół redakcyjny we współpracy z członkami Rady Programowej i po zasięgnięciu opinii co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

Autor (autorzy) publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blinde review proces).

Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Formularz recenzji dostępny tutaj.

Zbiorcza lista recenzentów jest publikowana raz w roku w ostatnim numerze czasopisma.