Redakcja:

Zbigniew Anusik (redaktor naczelny)

Dariusz Jeziorny (zastępca redaktora naczelnego)

Małgorzata Karkocha (sekretarz)

Rada Programowa:

Neal Ascherson (Londyn)

Michel Balard (Paryż)

Frédéric Dessberg (Paryż)

Pasquale Fornaro (Messyna)

Albin Głowacki (Łódź)

Geoffrey Greatrex (Ottawa)

Michael Grünbart (Münster)

Fiona Haarer (Londyn)

Siergiej Iwanow (Moskwa)

José Antonio Montero Jiménez (Madryt)

Xavier Moreno Julià (Tarragona)

Siergiej Pawłowicz Karpow (Moskwa)

Jan Kęsik (Wrocław)

Ewald Kislinger (Wiedeń)

Johannes Koder (Wiedeń)

Maciej Kokoszko (Łódź)

Elisabeth Malamut (Marsylia)

Wiesław Puś (Łódź)

Alicja Szymczakowa (Łódź)

Recenzenci:

Piotr Biliński (Kraków)

Richard Butterwick-Pawlikowski (Warszawa/Londyn)

Wiesław Caban (Kielce)

Marian Chachaj (Lublin)

Marian Drozdowski (Słupsk)

Sylwester Fertacz (Katowice)

Mario Gallina (Turyn)

Kazimierz Ilski (Poznań)

Krzysztof Kania (Toruń)

Jacek Legieć (Kielce)

Robert Litwiński (Lublin)

Mariusz Markiewicz (Kraków)

José Antonio Montero Jiménez (Madryt)

Ludwik Mroczka (Kraków)

Dariusz Nawrot (Katowice)

Jan Prostko-Prostyński (Poznań)

Marek Przeniosło (Kielce)

Bogdan Rok (Wrocław)

Tadeusz Srogosz (Częstochowa)

Andrzej Stroynowski (Częstochowa)

Norbert Widok (Opole)

Władysław Zajewski (Gdańsk)

Procedura recenzyjna:

Każdy tekst kwalifikuje do druku zespół redakcyjny we współpracy z członkami Rady Programowej i po zasięgnięciu opinii co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

Autor (autorzy) publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blinde review proces).

Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Formularz recenzji dostępny tutaj.

Zbiorcza lista recenzentów jest publikowana raz w roku w ostatnim numerze Czasopisma.